مطالعه مقاطع میکروسکوپی

مطالعه مقاطع میکروسکوپی

مطالعات میکروسکوپی شامل پتروگرافی و مینرالوگرافی هستند. به این منظور از میکروسکوپ پلاریزان دو منظوره عبوری انعکاسی استفاده  می­ شود.

 شرکت زرجویان فلات قاره با بهره گیری از امکانات روز دنیا و برخورداری از کارشناسانی مجرب آماده ارائه خدمات در زمینه مطالعات میکروسکوپی مقاطع شامل

(مقاطع نازک، مقاطع صیقلی، مقاطع نازک صیقلی و همچنین مقاطع دو بر صیقلی) به سازمان ها ، پژوهشکده ها ، شرکت ها و دانشجویان فعال در حوزه علوم زمین است.

 مینرالوگرافی:

 شناسایی کانه ها با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان و با نور انعکاسی انجام می پذیرد. براساس این مطالعات میکروسکوپی ، نوع ماده معدنی (مینرال) تشخیص داده می شود.

 پتروگرافی:

 شناسایی کانی ها با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان و با نور عبوری انجام می پذیرد. با استفاده از این مطالعات نوع کانی های تشکیل دهنده سنگ، شناسایی شده و نام سنگ تعیین می گردد.

پتروگرافی مقطع نازک (Thin Section- Petrography) برای بررسی و ارزیابی تصاویر مقطع نازک نمونه‏ ها به منظور مطالعه­ ی بافت، چیدمان   دانه‏­ ها، ساخت و نوع تخلخل اولیه/ثانویه استفاده می­ شود. از این روش همچنین برای مطالعه­ ی مکان و درصد نسبی حضور کانی ­های رسی، مواد سیمان کننده، کانی­ های تشکیل دهنده ‏­ی سنگ و ساختار محیط متخلخل استفاده می ­شود و از تلفیق اطلاعات حاصل از آن نام سنگ تعیین می­ گردد.


مینرالوگرافی مقطع صیقلی  (Polish Section-Mineralography) علم مطالعه کانه ­ها در مقاطع صیقلی توسط میکروسکوپ پلاریزان انعکاسی است و واژه های معادل آن کانه نگاري و کانه شناسی میکروسکوپی می باشد. شناسایی و تشخیص کانه­ ها، بافت کانسنگ ها،  ترتیب نهشته شدن کانی­ ها (توالی پاراژنتیکی) و نحوه تشکیل کانسارها، از موارد مورد بررسی در این نوع مطالعه است.