شرکت زر جویان فلات قاره با بهره گیری از تیم متخصص و تجهیزات مدرن، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی ذیل به مشتریان عزیز از تمام نقاط کشور می باشد.

آزمایشگاه ­ها و خدمات آزمایشگاهی:

آزمایشگاه آماده ­سازی نمونه الف- آماده سازی نمونه‌ها جهت تجزیه شیمیایی

ب- خردایش و نرمایش نمونه‎ها

ج- الک و دانه بندی نمونه­ها

آزمایشگاه تهیه مقاطع میکروسکوپی

 (نمونه­ های متصل و منفصل)

الف- تهیه مقطع نازک

ب- تهیه مقطع صیقلی

ج- تهیه مقطع نازک- صیقلی

د- تهیه مقطع دوبر صیقلی

آزمایشگاه بررسی های فیزیکی و مکانیکی نمونه های معدنی الف- تعیین وزن مخصوص

ب- تعیین درصد جذب آب

ج- تعیین اشباع نمونه

د- تعیین تخلخل سنگ

آزمایشگاه جدایش کانی­ های سنگین جدایش کانی­ های سنگین
آزمایشگاه مطالعات میکروسکوپی الف- مطالعات میکروسکوپی- پتروگرافی (سنگ شناسی)

ب- مطالعات میکروسکوپی- مینرالوگرافی (شناسایی مواد معدنی)

ج- مطالعات فلوئید اینکلوژن (سیالات درگیر) شامل پتروگرافی و میکروترمومتری سیالات درگیر

د- مطالعه درجه آزادی کانی‌ها با هدف فرآوری

ه- شناسایی نمونه‎های مشکوک به شهاب سنگ

تجزیه شیمیایی ·         انجام کلیه­ ی تجزیه­ های شیمیایی شامل شیمی تر و تجزیه­ های دستگاهی:

·         XRD، XRF، ICP-MS، ICP-OES