مطالعات پترو گرافی و مینرالو گرافی

مطالعه مقاطع میکروسکوپی

مطالعات میکروسکوپی سنگ ها :

در گرایش ­های مختلف علوم زمین، برای شناسایی و نام­گذاری سنگ ­ها، تشخیص مواد معدنی، نفتی و… اقدام به تهیه مقاطع میکروسکوپی مختلف می­ نمایند و با استفاده از مشخصات نوری کانی­ ها و کانه ­ها در زیر میکروسکوپ، نام سنگ و نوع ماده معدنی مشخص می­ گردد.

در مطالعات میکروسکوپی، تشخیص کانی­ ها و کانه ­ها (مواد معدنی) به وسیله ­ی مشخصات نوری آن­ها انجام می ­گیرد. هر کانی و کانه ­ای دارای مشخصه ­ی نوری مختص به خود هستند. این مشخصات نوری در کانی­ ها و کانه­ های مختلف دارای شباهت­ ها و تفاوت­ هایی هستند.

بنابراین انجام مطالعات میکروسکوپی دقیق مبتنی بر تخصص کارشناس می ­باشد که با بهره­ گیری از تجربه و تخصص خود بتواند تفاوت­ ها را در کانی­ ها و کانه­ ها تشخیص داده، تفکیک کند و ماهیت مواد معدنی (کانه­ ها) و سنگ­ها را تعیین نماید.

تشخیص و تعیین پاراژنر کانی ­شناسی و  کانه­ نگاری در زمین شناسی منجر به دستیابی به اطلاعات ارزشمندی در خصوص نحوه ­ی تشکیل، دمای تشکیل و اطلاعات ارزشمند دیگری می­ شود و با بهره ­گیری از آن می­ توان تیپ کانی سازی و همچنین حضور یا عدم حضور عناصر کمیاب و گرانبها را پیش بینی کرده و تشخیص داد.

آزمایشگاه‌های کانی‌شناسی و مینرالوگرافی ( کانه نگاری ) مجهز به میکروسکوپ پلاریزان عبوری- انعکاسی، عهده‌دار انجام مطالعات کانی‌شناسی، کانه‌نگاری، پتروگرافی، تعیین درجه‌ی آزادی، نحوه‌ی درگیری کانی یا کانه‌ی با ارزش با مواد باطله، تعیین ناخالصی‌های همراه، شناسایی  نمونه‌های با ارزش اقتصادی، مطالعات جواهرشناسی می ­باشد.

پترو گرافی و مینرالو گرافی

پتروگرافی

پتروگرافی مقطع نازک (Thin Section- Petrography) برای بررسی و ارزیابی تصاویر مقطع نازک نمونه‏ ها به منظور مطالعه­ ی بافت، چیدمان   دانه‏­ ها، ساخت و نوع تخلخل اولیه/ثانویه استفاده می­ شود. از این روش همچنین برای مطالعه­ ی مکان و درصد نسبی حضور کانی ­های رسی، مواد سیمان کننده، کانی­ های تشکیل دهنده ‏­ی سنگ و ساختار محیط متخلخل استفاده می ­شود و از تلفیق اطلاعات حاصل از آن نام سنگ تعیین می­ گردد.

مینرالوگرافی

مینرالوگرافی مقطع صیقلی  (Polish Section-Mineralography) علم مطالعه کانه ­ها در مقاطع صیقلی توسط میکروسکوپ پلاریزان انعکاسی است و واژه های معادل آن کانه نگاري و کانه شناسی میکروسکوپی می باشد. شناسایی و تشخیص کانه­ ها، بافت کانسنگ ها،  ترتیب نهشته شدن کانی­ ها (توالی پاراژنتیکی) و نحوه تشکیل کانسارها، از موارد مورد بررسی در این نوع مطالعه است.