مطالعات سیالات درگیر (Fluid inclusion)

طبقه بندی بر اساس منشأ تشکیل

سیالات درگیر : در هنگام تبلور کانی ها، مقداری از سیالات در داخل بلور به دام می افتد که به آن میانبار سیال می گویند.

1- سیالات ماگمایی

2- سیالات جوی

3- سیالات دگرگونی

4- سیالات فسیل

سیالات درگیر

طبقه بندی میانبارهای سیال

1- انواع میانبار سیال بر اساس فاز درونی میانبارها

  • مایع 
  • جامد 
  • گاز
 

 

 

 

                 Vapor (V): H2O -CO 2-CH 4-N2-H2S
Liquid (L): H2O -CO 2-Petroleum Petroleum

Solid (S): NaCl – KCl – Hematite –Anhydrite

 Muscovite –  Magnetite -Chalcopyrite, Carbonates

2- انواع میانبار سیال براساس زمان تشکیل


الف – میانبارهای اولیه ( Primary Inclusions  )
ب – میانبارهای ثانویه (Secondary Inclusions )
ج – میانبارهای ثانویه کاذب (Pseudo-secondary Inclusions  )

 

 

انواع میانبارهای سیال بر اساس زمان تشکیل

اشکال میانبارهای سیال

 

 

اشکال هندسی منظم:

1- مربع
2- مستطیل
3- مثلث
4- پنج ضعلی
5- شش ضلعی
6- هشت ضلعی
7- کشیده لوزی
و …

اشکال نامنظم

 

WhatsApp Image 2021-03-07 at 2.59.06 PM

کاربرد میانبار سیال در رشته های علوم زمین

1 – اکتشافات نفتی
2 – بررسی چگونگی تشکیل و اکتشاف کانسارها
3 – تکتونیک و ریز ساختارها
4 – چینه شناسی و رسوب شناسی
5 – گوهر شناسی
6 – ماه شناسی
7 – سنگ شناسی آذرین و دگرگونی
8 – سیستمهای زمین گرمایی

کاربرد میانبارهای سیال در اکتشاف کانسارها

• محاسبه دمای همگن شدن و دمای به دام افتادن میانبارها (دمای تشکیل کانسار)
• محاسبه ی چگالی سیال
• محاسبه ی شوری سیال
• ترکیب سیال
• و …

با توجه به اینکه شرایط تشکیل کانسارهای مختلف متفاوت می باشد و هر کانساری دارای ویژگیهای منحصر به فردی است، بنابراین مطالعه ی
میانبارهای سیال، اطلاعات آن کانسار را به ما خواهد داد و به اکتشاف کانسارهای مشابه کمک خواهد کرد.

مشخصات میانبارهای سیال در کانسارهای مس پورفیری

 

 

در کانسارهای مس پورفیری بلور هالیت در داخل اغلب میانبارها متبلور می شود و این پدیده به اکتشاف این کانسارها کمک می کند.

سیالات درگیر
سیالات درگیر

                                                                                                       میانبار سیال سه فازی ( L+ V+ S ) غنی از مایع Liquid(L)  – Vapor(v) – solid (s)

مطالعات میکروترمومتری سیالات درگیر

مطالعات میکروترمومتری با استفاده از میکروسکوپ مجهز به استیج میکروترمومتری طی دو مرحله شامل سرمایش و گرمایش انجام می­ گیرد و بوسیله داده های حاصل از آن دما، فشار، شوری، چگالی و عمق تشکیل کانسارها بدست می ­آید.
شرکت زرجویان فلات قاره با بهره ­گیری از دانش متخصصان و تجهیزات مدرن آماده ارائه خدمات به پژوهشگران در حوزه علوم زمین و معدن می ­باشد.

تماس با ما    

sid