مطالعات میکروسکوپی شامل پتروگرافی و مینرالوگرافی هستند. به این منظور از میکروسکوپ پلاریزان دو منظوره عبوری انعکاسی استفاده     می­ شود.

 شرکت زر جویان فلات قاره با بهره گیری از امکانات روز دنیا و برخورداری از کارشناسانی مجرب آماده ارائه خدمات در زمینه مطالعه مقاطع   میکروسکوپی (مقاطع نازک، مقاطع صیقلی، مقاطع نازک صیقلی و همچنین مقاطع دو بر صیقلی) به سازمان ها، پژوهشکده ها، شرکت ها و   دانشجویان فعال در حوزه علوم زمین است.

 مینرالوگرافی:

 شناسایی کانه ها با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان و با نور انعکاسی انجام می پذیرد. براساس این مطالعات، نوع ماده معدنی (مینرال)   تشخیص داده می شود.

 گالن، کالکوپیریت و پیریت:

کالکوپیریت، کالکوسیت، کوولیت و گوتیت:

مگنتیت:

کالکوپیریت، بورنیت، کالکوسیت:

 

 پتروگرافی:

 شناسایی کانی ها با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان و با نور عبوری انجام می پذیرد. با استفاده از این مطالعات نوع کانی های تشکیل دهنده   سنگ، شناسایی شده و نام سنگ تعیین می گردد.

گرانیت:

مرمر:

رگه ی سیلیسی – کربناتی:

گابرو: