تیم اکتشافی شرکت زرجویان فلات قاره آماده ارائه خدمات ذیل به مشتریان عزیز می باشد.

تهیه نقشه‌های توپوگرافی، زمین شناسی و گزارش های‌ زمین شناسی

پی­جویی، نمونه برداری، تهیه طرح اکتشافی و گزارش های پایان عملیات اکتشافی

انجام حفاری مغزه ­گیری و لاگینگ نمونه ­ها

انجام خدمات ژئوفیزیکی با روش ­های مختلف براساس نوع ماده معدنی

تهیه و تفسیر انواع داده‌ها و تصاویر ماهوار‌ه‌ای

بررسی نمونه‎های دستی و تشریح ماکروسکوپی آنها و ارائه مشاوره در خصوص انتخاب روش تجزیه نمونه­ ها