تیم اکتشافی شرکت زرجویان فلات قاره آماده ارائه خدمات ذیل به مشتریان عزیز می باشد.

تهیه نقشه‌های توپوگرافی، زمین شناسی و گزارش های‌ زمین شناسی

پی­جویی، نمونه برداری، تهیه طرح اکتشافی و گزارش های پایان عملیات اکتشافی

انجام حفاری مغزه ­گیری و لاگینگ نمونه ­ها

انجام خدمات ژئوفیزیکی با روش ­های مختلف براساس نوع ماده معدنی

تهیه و تفسیر انواع داده‌ها و تصاویر ماهوار‌ه‌ای

بررسی نمونه‎های دستی و تشریح ماکروسکوپی آنها و ارائه مشاوره در خصوص انتخاب روش تجزیه نمونه­ ها

ارائه خدمات تخصصی اکتشاف معدن:

۱-سنجش از دور اکتشافی محدوده‌های معدنی و شناسایی مناطق مستعد و با‌ پتانسیل محدوده‌ها
۲-پی‌جویی و شناسایی محدوده‌های معدنی
۳-بازدید و کارشناسی معادن
۴-مشاوره در زمینه حضور در مزایدات معدنی و انتخاب محدوده مناسب
۵-اجرای عملیات ژئوشیمیایی
۶- تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی
۷-ثبت موفق محدوده‌های معدنی
۸-مشاوره خرید و فروش معدن
۹-پتانسیل‌یابی پهنه‌های اکتشافی