مطالعات سیالات درگیر (Fluid inclusion)

طبقه بندی بر اساس منشأ تشکیل

در هنگام تبلور کانی ها، مقداری از سیال در داخل بلور به دام می افتد که به آن میانبار سیال می گویند.

1- سیالات ماگمایی

2- سیالات جوی

3- سیالات دگرگونی

4- سیالات فسیل

سیالات درگیر

طبقه بندی میانبارهای سیال

1- انواع میانبار سیال بر اساس فاز درونی میانبارها

  • مایع 
  • جامد 
  • گاز
 

 

 

 

                 Vapor (V): H2O -CO 2-CH 4-N2-H2S
Liquid (L): H2O -CO 2-Petroleum Petroleum

Solid (S): NaCl – KCl – Hematite –Anhydrite

 Muscovite –  Magnetite -Chalcopyrite, Carbonates

2- انواع میانبار سیال براساس زمان تشکیل


الف – میانبارهای اولیه ( Primary Inclusions  )
ب – میانبارهای ثانویه (Secondary Inclusions )
ج – میانبارهای ثانویه کاذب (Pseudo-secondary Inclusions  )

 

 

انواع میانبارهای سیال بر اساس زمان تشکیل

اشکال میانبارهای سیال

 

 

اشکال هندسی منظم:

1- مربع
2- مستطیل
3- مثلث
4- پنج ضعلی
5- شش ضلعی
6- هشت ضلعی
7- کشیده لوزی
و …

اشکال نامنظم

 

WhatsApp Image 2021-03-07 at 2.59.06 PM

کاربرد میانبار سیال در رشته های علوم زمین

1 – اکتشافات نفتی
2 – بررسی چگونگی تشکیل و اکتشاف کانسارها
3 – تکتونیک و ریز ساختارها
4 – چینه شناسی و رسوب شناسی
5 – گوهر شناسی
6 – ماه شناسی
7 – سنگ شناسی آذرین و دگرگونی
8 – سیستمهای زمین گرمایی

کاربرد میانبارهای سیال در اکتشاف کانسارها

• محاسبه دمای همگن شدن و دمای به دام افتادن میانبارها (دمای تشکیل کانسار)
• محاسبه ی چگالی سیال
• محاسبه ی شوری سیال
• ترکیب سیال
• و …

با توجه به اینکه شرایط تشکیل کانسارهای مختلف متفاوت می باشد و هر کانساری دارای ویژگیهای منحصر به فردی است، بنابراین مطالعه ی
میانبارهای سیال، اطلاعات آن کانسار را به ما خواهد داد و به اکتشاف کانسارهای مشابه کمک خواهد کرد.

مشخصات میانبارهای سیال در کانسارهای مس پورفیری

 

 

در کانسارهای مس پورفیری بلور هالیت در داخل اغلب میانبارها متبلور می شود و این پدیده به اکتشاف این کانسارها کمک می کند.

سیالات درگیر
سیالات درگیر

                                                                                                       میانبار سیال سه فازی ( L+ V+ S ) غنی از مایع Liquid(L)  – Vapor(v) – solid (s)

مطالعات میکروترمومتری سیالات درگیر

مطالعات میکروترمومتری با استفاده از میکروسکوپ مجهز به استیج میکروترمومتری طی دو مرحله شامل سرمایش و گرمایش انجام می­ گیرد و بوسیله داده های حاصل از آن دما، فشار، شوری، چگالی و عمق تشکیل کانسارها بدست می ­آید.
شرکت زرجویان فلات قاره با بهره ­گیری از دانش متخصصان و تجهیزات مدرن آماده ارائه خدمات به پژوهشگران در حوزه علوم زمین و معدن می ­باشد.